Kutsu syyskokoukseen 2017

Kutsu Pro lastenkirjallisuus – Pro barnlitteraturen ry:n syyskokoukseen

Aika: lauantaina 9.12. klo 13.30
Paikka: Ebeneser-säätiön tilat, Helsinginkatu 3–5, 00500 Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodell
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

24. marraskuuta 2017
Pro lastenkirjallisuus  Pro barnlitteraturen ry:n hallitus
Jari Tammi, puheenjohtaja