Joulukalenteri 2023 – luukku 7

Andreas Koivisto: Ikikallion tarinoita – Mammuteista meidän aikaamme / Urbergets berättelser – Från mammutar till vår tidd. Kuv. / Ill. Tom Björklund. Kaksikielinen / Tvåspråkig. Aviador 2023. 96 s. Myös e-kirja / Finns som e-bok.

Miten elivät kivikauden ihmiset? Onko Suomessa ollut mammutteja? Puhuttiinko keskiajalla suomea? Noista muinaisista ajoista ei ole kirjoitettua historiaa. On kuitenkin joku, joka on kokenut kaiken: kallio, joka on aina ollut paikallaan. Tässä kirjassa kallio, Stenkulla, kertoo eri aikojen eläimistä ja ihmisistä, heidän asumuksistaan, elinkeinoistaan, tavoistaan, kielistään ja uskomuksistaan sekä siitä, kuinka luonnon olosuhteet ovat aikojen mittaan vaihdelleet.

Stenkulla on oikeasti Vantaan Hakkilassa. Tarinan rinnalle Andreas Koivisto on kirjoittanut myös napakoita tietolaatikoita eri ajoista ja arkeologien työstä.

Kallion muistot syttyvät eloon Tom Björklundin realistisissa ja tunnelmallisissa kuvissa, joissa malleina ovat olleet myös Koiviston lapset. Kannattaa katsoa molemmat kieliversiot, sillä niissä on eri kuvia. Upeasta tietokirjasta jää kaipaamaan vain kuvatekstejä, koska kuvat herättävät paljon kysymyksiä.

Vinkki:. Vantaan kaupunginmuseossa Tikkurilassa  on 25.2.2024 asti avoinna kirjan tarinoihin ja kuviin perustuva näyttely Ikikallion tarinoita. Lisäksi on esillä Vantaalta tehtyjä arkeologisia löytöjä. Näyttelyn päätekstit ovat selkokielisiä. Vapaa pääsy.

******

Hur levde människorna under stenåldern? Har det funnits mammutar i Finland? Talades det finska under medeltiden? Det finns ingen nedskriven historia från de här gamla tiderna. Det finns ändå någon som har upplevt allt: berget, som alltid har funnits på samma plats. I den här boken är det berget Stenkulla som berättar om djuren och människorna under olika tider, deras boningar, hur de får sitt levebröd, deras seder, språk och trosföreställningar, och hur förhållandena i naturen har växlat genom tiderna.

Stenkulla ligger i själva verket i Haxböle i Vanda. Vid sidan av berättelserna har Andreas Koivisto även sammanställt fyndiga faktalådor om olika tidsperioder och arkeologernas arbete.

Bergets berättelser vaknar till liv genom Tom Björklunds verklighetstrogna och stämningsfulla illustrationer där även Koivistos egna barn fått stå som modeller. Bokens båda språkversioner har olika bilder och det lönar sig därför att titta på båda. Den i övrigt magnifika faktaboken kunde med fördel ha haft bildtexter då bilderna väcker så många frågor.

Ett tips: Fram till 25.2.2024  kan man se en utställning som baserar sig på Urbergets berättelser i Vanda stadsmuseum i Dickursby. På utställningen finns dessutom arkeologiska fynd från Vanda. Utställningens texter är enkelt skrivna. Fritt inträde.