Onks tietoo? No on – Lastenkirjainstituutissa!

Lastenkirjainstituutti eli LKI juhlii toukokuussa 40-vuotista taivaltaan. Tamperelainen asiantuntijalaitos palvelee lastenkirjallisuuden ammattilaisia ja harrastajia kautta maan, ulkomaita myöten. Runsaasta toiminnasta vastaa vain kolme päätoimista työntekijää: toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, kirjastonhoitaja Päivi Nordling ja toimistosihteeri Seija Haapakoski.

Lastenkirjainstituutti on Pro lastenkirjallisuus ry:n yhteisöjäsen. Sen vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat (vasemmalta) toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen, toimistosihteeri Seija Haapakoski ja kirjastonhoitaja Päivi Nordling. Työtä jakamassa on usein myös harjoittelijoita ja projektityöntekijöitä. Kuvaaja: LKI/Päivi Antila

Lastenkirjainstituutti järjestää seminaareja ja lukemiskampanjoita, tuottaa näyttelyitä, julkaisuja ja tilastoja, antaa tietopalvelua ja jakaa palkintoja. Kuitenkin sanotaan, että kirjasto on instituutin sydän. Päivi Nordling, kenelle kirjaston sydän sykkii?

Päivi:
– Instituutin kirjaston sydän sykkii kiivaasti, vaikka ulkopuolisen silmin paikka näyttää rauhan tyyssijalta. Joka päivä otamme vastaan erilaisia aineistoja, useimmiten kirjoja mutta toisinaan muutakin. Tällä viikolla posti on tuonut kustantajien uutuuksien lisäksi virolaisen 40-luvun kuvakirjan uuden suomennoksen sekä paketin Andersen-tutkimusta Iisalmesta. Kokoelman runsaus ja monipuolisuus hämmästyttää minua itseänikin päivittäin.
Tarjoamme apua ja inspiraation lähteitä kaikille: koululaisille uutuuskirjavinkkejä, tutkijoille lähdekirjallisuutta ja muille aikuisille lukumuistoja, joskus haikeita ja vaikeitakin. Aika mahtavaa on vaikka esitellä tyttöystävälle aapista, jota on lukenut 90-luvulla, tosi kauan sitten! Opettajat ja vanhemmat taas pääsevät nykynuorten maailmaan lukemalla samoja kirjoja kuin he.

Miten haluaisit vielä kehittää kirjastoa?

Päivi:
– On yksi haave, jonka toivon toteutuvan: meillä olisi keskeisellä paikalla toimivat tilat, joissa näkyisimme sellaisillekin ihmisille, jotka eivät osaa hakeutua meille. Toivon, että pääsisimme kokoamaan laajoja teemanäyttelyitä paljon nykyistä enemmän. Yritän työlläni vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät kadota suhdettaan lastenkirjaan. Tervetuloa siis kirjastoon!

Kuin 40-vuotislahjakseen Lastenkirjainstituutti sai Suomen kulttuurirahastolta 190 000 euron apurahan Lastenkirjat esiin! -hankkeen toteuttamiseen. Kaisa Laaksonen, mitä tuolla rahalla tehdään?

Kaisa:
– Rahalla rakennetaan Lastenkirjainstituutin kotisivujen yhteyteen internetportaali, joka esittelee lasten- ja nuortenkirjauutuuksia. Lastenkirjatietohan on hyvin hajallaan, ja nyt on tarkoitus saada eri kustantajien kirjat esille samaan paikkaan ja tietoa helposti jokaisen saataville. Tulevaa portaalia voi verrata vaikka aikanaan suosittuun Vuoden kirjat -luetteloon. Ainakin aluksi se keskittyy kuluvan vuoden uutuuskirjoihin, mutta pikku hiljaa sinne kertyy laajempi kirjavalikoima. Kirjoista tulee näkyviin ainakin lyhyt esittely ja kansikuva, mutta myöhemmin saataneen esiin myös muuta aineistoa kirjoista, listoja eri kohderyhmille, arvosteluja ja muuta. Hanke on 2,5-vuotinen, mutta portaali on kyllä pitkäikäisempi.

Vaatiiko iso hanke instituuttiin lisää väkeä?

Kaisa:
– Ilman muuta. Rahoituksen turvin instituutin kirjastoon palkataan kahdeksi vuodeksi toinen kirjastonhoitaja. Vuoden 2018 aineistoa luetteloidaan sitten kahden hengen voimin. Ja toivottavasti jo vuodenvaihteen tienoilla julkaistaan portaali, jossa on suuri osa vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjasadosta.  Lisäksi myöhemmin palkataan hankekoordinaattori, joka etsii uusia tapoja viedä tietoa kirjoista sinne, missä lapset ja nuoret ovat.

Lastenkirjainstituuttia pitää yllä kannatusyhdistys, jonka jäseneksi voi liittyä jokainen lastenkirjojen ystävä. Seija Haapakoski, miksi kannattaa olla jäsen? Ja mitä iloa jäsenistä on instituutille?  

Seija:
– Instituutin jäsen saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Onnimanni-lehden, jonka artikkelit ja uutiset valottavat kiinnostavasti lastenkirjallisuuden eri alueita. Joka lehdessä on arvosteluliite Puntari, joka arvioi uusimpia lasten- ja nuortenkirjoja. Instituutti myös tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja lähettää jäsenilleen kutsuja tilaisuuksiin ja jäsenretkille. Instituutin julkaisusarjan julkaisuista jäsenet saavat alennuksen. Jäsenmaksu on tänä vuonna 35 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa – sillä saa aika paljon.
Jokainen jäsen tukee osaltaan Lastenkirjainstituutin toimintaa. Instituutti on Suomen ainoa lasten- ja nuortenkirjallisuuden tallennus-, tiedotus- ja tutkimuskeskus. Kannatusyhdistyksen kautta sen toimintaedellytyksiä on tällä hetkellä turvaamassa 400 jäsentä, joita yhdistää kiinnostus lasten ja nuorten kirjoihin.

Miten yhdistyksen jäseneksi pääsee?

 Seija:
Helpoin tapa liittyä instituutin jäseneksi on klikata auki Lastenkirjainstituutin kotisivut ja siellä ensimmäisen sivun alalaidassa kuvake ”Liity jäseneksi”. Sieltä löytyy tietoa jäsenyydestä sekä liittymislomake, joka ohjautuu meidän sähköpostiimme. Kun lomake on tullut meille, lähetämme tervetulopaketin ja jäsenmaksutiedot. Aina voi myös soittaa instituutin toimistoon tai lähettää meille sähköpostia.

Tutustu Lastenkirjainstituuttiin.
Liity jäseneksi:  puh. 050 4632 780; info@lastenkirjainstituutti.fi

(Haastattelija Tuula Korolainen)

Finns det kunskap någonstans? Nå jo – på Barnboksinstitutet!

Barnboksinstitutet firar i maj sitt 40-årsjubileum. Sakkunnigorganisationen i Tammerfors betjänar både professionella och amatörer inom barnlitteraturen runtom i landet och också utomlands. För den mångsidiga verksamheten svarar endast tre anställda i huvudsyssla: verksamhetsledaren Kaisa Laaksonen, bibliotekarien Päivi Nordling och byråsekreteraren Seija Haapakoski.

Barnboksinstitutet ordnar seminarier och läskampanjer, producerar utställningar, publikationer och statistik, förmedlar informationstjänst och delar ut priser. Trots detta säger man att biblioteket är institutets hjärta? Päivi Nordling, för vem klappar bibliotekets hjärta?

Päivi:
– Bibliotekets hjärta klappar hårt, fastän platsen sedd med utomståendes ögon verkar vara en fridens högborg. Varje dag tar vi emot material av olika slag, oftast böcker men ibland också annat. Denna vecka har posten utöver nyheter från förläggarna hämtat en estnisk bilderbok från 40-talet i ny finsk översättning och ett paket med Andersen-forskning från Idensalmi. Jag blir också själv dagligen förvånad över hur rik och mångsidig samlingen är.
Vi erbjuder hjälp och inspirationskällor för alla: tips om nya böcker för skolelever, litteraturkällor för forskare och läsminnen för andra vuxna, ibland nostalgiska ibland också svåra. Det är ganska häftigt att t.ex. visa för sin flickvän den ABC-bok man läste på 90-talet, för riktigt länge sedan! Lärare och föräldrar i sin tur kommer in i dagens ungdomars värld genom att läsa samma böcker som de.

Hur skulle du ännu vilja utveckla biblioteket?

Päivi:
– Det finns en dröm som jag hoppas blir verklighet: att vi har fungerande utrymmen på en central plats så att vi blir synliga också för sådana som själva inte hittar till oss. Jag hoppas att vi får sammanställa omfattande temautställningar i mycket högre grad än i dagens läge. Genom mitt arbete försöker jag medverka till att människor inte tappar sin relation till barnboken. Välkomna till biblioteket!

Lämpligt som en 40-årspresent fick Barnboksinstitutet av Finska kulturfonden ett understöd på 190 000 euro för att genomföra projektet Fram med barnböckerna! Kaisa Laaksonen, vad kommer ni att göra med pengarna?

Kaisa:
– För pengarna kommer vi att bygga en internetportal i anslutning till Barnboksinstitutet webbplats. Portalen kommer att presentera nya barn- och ungdomsböcker. Informationen om barnböcker är mycket utspridd, och nu är avsikten att få olika förläggares böcker på samma plats och informationen lättillgänglig för var och en. Den kommande portalen kan jämföras med den under sin tid populära listan Årets böcker. Åtminstone i början koncentreras portalen på årets nya böcker, men småningom kommer ett större utbud av böcker att samlas där. Av böckerna kommer man att kunna se åtminstone en kort presentation och pärmbilden, men senare torde man också få fram annat material om dem, listor på olika målgrupper, recensioner med mera. Projektet pågår i 2,5 år, men portalen är nog tänkt att vara långvarigare.

Kräver det stora projektet att institutet får mera folk?

Kaisa:
– Absolut. Med stöd av finansieringen anställs en andra bibliotekarie för två år vid institutets bibliotek. Materialet från 2018 katalogiseras då av två personer. Vi hoppas att portalen kan öppnas redan runt årsskiftet, och att en stor del av skörden av barn- och ungdomsböcker från 2018 finns med i den. Dessutom kommer en projektkoordinator att anställas senare och hen kommer att leta efter nya sätt att föra ut information om böckerna till de platser där barn och unga finns.

Barnboksinstitutet upprätthålls av en understödsförening, och till den kan vem som helst som är vän av barnböcker ansluta sig. Seija Haapakoski, varför lönar det sig att vara medlem? Och vad har institutet för glädje av medlemmarna?

Seija:
– Medlemmarna får tidningen Onnimanni som ges ut fyra gånger i året. Artiklarna och nyheterna i den belyser på ett intressant sätt olika områden av barnlitteraturen. I varje nummer finns en recensionsbilaga Puntari, som recenserar de nyaste barn- och ungdomsböckerna. Institutet informerar också om aktuella evenemang och sänder sina medlemmar inbjudan till tillställningar och utfärder för medlemmarna. De får rabatt på publikationer i institutets publikationsserie. Medlemsavgiften är 35 euro i år och 20 euro för studerande – för den summan får man ganska mycket.
Varje medlem stöder för sin del Barnboksinstitutets verksamhet. Institutet är Finlands enda lagrings-, informations- och forskningscentrum för barn- och ungdomslitteratur. Via dess understödsförening är i detta nu 400 medlemmar med om att trygga institutets verksamhetsbetingelser. De förenas av sitt intresse för böcker för barn och unga.

Hur blir man medlem i föreningen?

Seija:
– Det enklaste sättet att bli medlem är att gå in på Barnboksinstitutets webbplats och klicka på ikonen ”Liity jäseneksi” nere på första sidan. Där finns information om medlemskapet och en anslutningsblankett, som styrs till vår e-post. När blanketten har kommit till oss, sänder vi ett välkomstpaket och uppgifter om medlemsavgiften. Alltid kan man ju också ringa till institutets kontor eller skicka e-post.

Bekanta dig med Barnboksinstitutet
Bli medlem:  tfn 050 4632 780; info@lastenkirjainstituutti.fi

(Intervjuare: Tuula Korolainen, översättning Ursula Vuorenlinna)